דילוג לתוכן

מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין 2023

לקוחות נכבדים

רשות המסים מופקדת על גביית הכנסות המדינה, המהוות את מקור המימון המרכזי לשירותי הממשלה לאזרחיה. על מנת למלא את תפקידה, פועלת הרשות להגברת האכיפה ולהעמקת הגבייה, לקידום חקיקה המתמודדת עם פרצות מס לקידום מדיניות מיסוי הוגנת וצודקת תוך שמירה על חוסנה הכלכלי של מדינת ישראל וצמצום הפערים בחברה.

בצד הגביה, חרתה רשות המסים על דגלה את שיפור השירות לאזרח וחתירה להגברת האמון הציבורי ברשות. בתור משרתי ציבור, חובה עלינו לזכור את הציבור אותו אנו אמונים לשרת מדי יום, במתן שירות שוויוני, איכותי ויעיל. עלינו להשקיע בפישוט תהליכים, הפחתת בירוקרטיה בין הרשות לאזרח והגברת הזמינות והשקיפות.

הגשת הצהרה על מכירת/רכישת זכות במקרקעין באופן מלא ובמועד וכן תשלום המס בזמן מבטיחים את מימון השירותים שמעניקה המדינה ואת מילוי חובותיכם האזרחיות. דיווח מלא ונכון מצדכם, מאפשר לנו להעניק לכם שירות יעיל ומהיר.

לאור העובדה שחוק מיסוי מקרקעין כולל סעיפי חוק רבים ומורכבים וכיוון שמקרקעין מהווים נכס כלכלי מהותי כמעט בכל בית אב, מצאנו לנכון לרכז את עיקרי החוק בחוברת הדרכה זו.

המדריך מתעדכן מפעם לפעם בהתאם לצורך ומפורסם אחת לשנה באתר האינטרנט של רשות המסים כך שיהיה נגיש ומעודכן. אני מאמין כי המדריך יסייע בהבנת החוק ובידיעת החובות והזכויות כמוכר/רוכש זכות במקרקעין.

באתר הרשות ניתן למצוא כלים לחישוב מס רכישה ומס שבח, אפשרות לתשלומי מסים, מדרגות חישוב מס מעודכנות, טפסים, הודעות והסברים נוספים.

כמו כן, בהמשך למדיניות בה דוגלת הרשות של הגברת השימוש בכלים דיגיטליים, שיפור השירות וצמצום הליכים ביורוקרטים, מפעילה הרשות מערכת מקוונת לעורכי דין מייצגים במיסוי מקרקעין – מערכת ''שבח-נט''. המערכת מאפשרת למייצגים שיש באמתחתם ''כרטיס חכם'' קשר און-ליין דו כיווני זמין ומקיף במסגרתו יוצגו בפני המשתמש כל הנתונים הרלוונטיים לשומה בה הוא מופיע כמייצג במרשמים לרבות האפשרות לשלם ולהדפיס אישור מסים, ולערוך פניות טכניות לתיקוני אישורים לטאבו.

שירות חדש שנכנס לשימוש באמצעות מערכת המייצגים הוא יישום המאפשר הגשת הצהרה ומסמכים נלווים באמצעות קשר בין מחשבי וזאת כחלק מיישום הוראות סעיף 76א לחוק ותקנות הדיווח המקוון בדבר קביעת חובת הגשת הצהרה ומסמכים באופן מקוון החל מיום 01.12.2017.

כמו כן החל מיום 1.09.2020 חלה חובת הגשת בקשת תיקון שומה/השגה באופן מקוון בלבד, דרך מערכת המייצגים. בנוסף ניתן להגיש באמצעות המערכת הודעות תמ''א 38 ופינוי בינוי ע''פ חוק.

מערכת נוספת אותה השיקה הרשות בימים אלו הינה מערכת לשילוב טכנולוגיות מחשוב אוטומטיות מתקדמות שמטרתן קיצור משך הזמן הנדרש לקליטת הצהרות מקוונות ולעריכת שומות מס שבח ורכישה (בסוגי עסקאות נבחרות) והכל בזמן אמת מיד עם שליחת ההצהרה המקוונת ובתנאי שהוגשה באופן מלא (הצהרה משותפת מוכר ורוכש, צירוף שומות עצמיות/ בקשות לפטור, צירוף טופס חתימות מקוצר ומסמכים נלווים).

נשמח לעמוד לרשותכם במתן שירות, הדרכה והסברים נוספים באמצעות מרכז התמיכה הטכני, טלפון: 02-5656400, 4954* או בפנייה באמצעות מערכת הפניות החדשה של מיסוי מקרקעין שבאתר הרשות.

 

בכבוד רב
ערן יעקב
מנהל רשות המסים בישראל

 

***

עריכה: שוקי שרצקי, אריאלה סולומון
בהוצאת: מחלקת שומת מקרקעין ואגף דוברות, תקשורת והסברה

מהדורה 15 - מרץ 2022

מבוא

חוק מסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (ובשמו הקודם חוק מס שבח מקרקעין) נכנס לתוקפו ביום 22.08.1963. במהלך השנים תוקן החוק מספר רב של פעמים והוא הותאם לשינויים הכלכליים, לשינויים במבנה העסקאות ולהתפתחות בשוק הנדל"ן.

ע"פ החוק, מוטל על מוכר זכות במקרקעין ועל עושה פעולה באיגוד מקרקעין מס שבח ואילו על הרוכש מוטל מס רכישה.

בארץ פרוסים 10 משרדי מסוי מקרקעין אזוריים שתפקידם יישום הוראות החוק, נהלי העבודה והוראות הביצוע בתחום שיפוטם.

במדריך זה נסקור את הוראות החוק ונהלי העבודה הקשורים למכירת/רכישת זכות במקרקעין, את חובות המוכר והרוכש בכל הקשור להגשת הצהרה ותשלום המס ואת זכויותיהם להקלות ופטורים.

המדריך נועד לסייע למי שבכוונתו למכור או לרכוש זכות במקרקעין או למי שכבר ביצע עסקה ומבקש לבחון את השומה שנערכה לו.

המדריך כולל הסברים לגבי מהות החוק, סוגי המסים החלים בעסקה ואופן חישובם (כולל דוגמה מספרית), מועדי תשלום המס והטפסים שבאמצעותם יש להצהיר על מכירה/רכישה.

החוק מאפשר ייצוגכם על ידי עורך דין בכל הליכי השומה או על ידי רואה חשבון/יועץ מס בהליך השגה במס שבח בלבדובכל הקשור לחישוב המס בלבד (ייצוג על ידי רואה חשבון/יועץ מס כאמור, הוא בתנאי שהנכם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה והמכירה חייבת במס, ראה הוראות ותנאי סעיף 109א לחוק מיסוי מקרקעין).

יחד עם זאת, כל מוכר/רוכש רשאי לייצג את עצמו מול משרדי מסוי מקרקעין ולשם כך ראינו לנכון להביא בפניכם את המידע שבמדריך.

האמור במדריך מעודכן להוראות החוק נכון ליום 16.1.2023.

 

***

הדברים המובאים במדריך זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במדריך זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד.

סימנייה