דילוג לתוכן

מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין 2023

שיעורי המס ההיסטורי

חישוב לפי סעיף 48א(ד)(3)

יחיד - זכות במקרקעין ויחיד שאינו בעל מניות מהותי

שנת המס שיעור מקורי 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ואילך
1948 12 13 13 15 17 19 21 23

25

1949 13 14 14 16 18 20 22 24 25
1950 14 15 15 17 19 21 23 25 25
1951 15 16 16 18 20 22 24 25 25
1952 16 17 17 19 21 23 25 25 25
1953 17 18 18 20 22 24 25 25 25
1954 18 19 19 21 23 25 25 25 25
1955 19 20 20 22 24 25 25 25 25
1956 20 20 21 23 25 25 25 25 25
1957 21 20 21 23 25 25 25 25 25
1958 22 20 21 23 25 25 25 25 25
1959 23 20 21 23 25 25 25 25 25
1960 24 20 21 23 25 25 25 25 25

 

יחיד בעל מניות מהותי

שנת המס שיעור מקורי 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ואילך
1948 12 13 13 15 17 19 21 23 26 28 30
1949 13 14 14 16 18 20 22 24 27 29 30
1950 14 15 15 17 19 21 23 25 28 30 30
1951 15 16 16 18 20 22 24 26 29 30 30
1952 16 17 17 19 21 23 25 27 30 30 30
1953 17 18 18 20 22 24 26 28 30 30 30
1954 18 19 19 21 23 25 27 29 30 30 30
1955 19 20 20 22 24 26 28 30 30 30 30
1956 20 20 21 23 25 27 29 30 30 30 30
1957 21 20 21 23 25 27 29 30 30 30 30
1958 22 20 21 23 25 27 29 30 30 30 30
1959 23 20 21 23 25 27 29 30 30 30 30
1960 24 20 21 23 25 27 29 30 30 30 30

 

חישוב לפי סעיף 48א(ד)(2)

יחיד

שנת המס שיעור מקורי 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ואילך
1948 12 19 20 21 22 23 24

25

1949 13 20 21 22 23 24 25 25
1950 14 20 21 23 24 25 25 25
1951 15 20 21 23 25 25 25 25
1952 16 20 21 23 25 25 25 25
1953 17 20 21 23 25 25 25 25
1954 18 20 21 23 25 25 25 25
1955 19 20 21 23 25 25 25 25
1956 20 20 21 23 25 25 25 25
1957 21 20 21 23 25 25 25 25
1958 22 20 21 23 25 25 25 25
1959 23 20 21 23 25 25 25 25
1960 24 20 21 23 25 25 25 25

 

חישוב לפי סעיף 48א(ד)(3)

חברה 

שנת המס שיעור מקורי 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ואילך
1948 12 13 14 16 18 20 22 24

23

1949 13 14 15 17 19 21 23 24 23
1950 14 15 16 18 20 22 24 24

23

1951 15 16 17 19 21 23 25 24 23
1952 16 17 18 20 22 24 25 24

23

1953 17 18 19 21 23 25 25 24 23
1954 18 19 20 22 24 26 25 24

23

1955 19 20 21 23 25 26.5 25 24 23
1956 20 21 22 24 26 26.5 25 24

23

1957 21 22 23 25 26.5 26.5 25 24 23
1958 22 23 24 25 26.5 26.5 25 24

23

1959 23 24 25 25 26.5 26.5 25 24 23
1960 24 24 25 25 26.5 26.5 25 24 23

 

חישוב לפי סעיף 48א(ד)(2)

חברה

שנת המס שיעור מקורי 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ואילך
1948 12 19 20 21 22 23 24 24

23

1949 13 20 21 22 23 24 25 24 23
1950 14 21 22 23 24 25 25 24

23

1951 15 22 23 24 25 25 25 24 23
1952 16 23 24 25 26 25 25 24

23

1953 17 24 25 25 26.5 25 25 24 23
1954 18 24 25 25 26.5 25 25 24

23

1955 19 24 25 25 26.5 25 25 24 23
1956 20 24 25 25 26.5 25 25 24

23

1957 21 24 25 25 26.5 25 25 24 23
1958 22 24 25 25 26.5 25 25 24

23

1959 23 24 25 25 26.5 25 25 24 23
1960 24 24 25 25 26.5 25 25 24 23

 

י. מידע כללי

רשימת המשרדים האזוריים:

שם המשרד

כתובת

מיקוד

באר שבע

שדרות שז"ר 31

8440802

חדרה

רח' הלל יפה 1

3820301

חיפה

רח' פל - ים 15

3309518

טבריה

רח' אלחדיף 23

1424325

ירושלים

רח' כנפי נשרים 66 9546456

מרכז

דרך מנחם בגין 125 ת"א (קומה 15) 6701201

נצרת

רח' מרג אבן עמר (מגדלי נצרת)

1610001

נתניה

רח' סמילנסקי 6

4243208

רחובות

רח' רוז'ינסקי 11

7645311

תל אביב

דרך מנחם בגין 125 (קומה 16)

6701201

 

מועדי קבלת קהל במשרדים

טיפול בשומות: 
בשומה פתוחה ניתן להעביר פנייה למפקח המטפל בתיק, באמצעות מערכת המייצגים.
יודגש כי הטיפול בשומות מתבצע לפי סדר הגשת ההצהרה. כמו כן בשלב קליטת ההצהרה נקבעת מקדמה (ככל והעסקה עומדת בהגדרת מקדמה).
ניתן לפנות בכל נושא למרכז המידע של מיסוי מקרקעין באמצעות מערכת פניות באינטרנט.

 

דיונים מתואמים בשומות ובהשגות:
ככל ונדרש דיון שומה/השגה יתואם מועד.
קיימת עדיפות לביצוע דיונים בשומות ובהשגות באמצעות שיחת וידאו או שיחה טלפונית.

 

קבלת קהל במחלקת הגבייה בנושאי עיקולים והסדרי תשלום: 
ימי ב' ו-ד', בשעות 08:30 עד 13:00 ובשעות 15:00 עד 18:00,
 בהזמנת תור מראש במערכת לזימון תורים  - MY VISIT
בנושאי עיקולים והסדרי תשלום ניתן לפנות גם באמצעות מערכת הפניות באינטרנט.
בנושאי פעולות איבה ניתן לפנות באמצעות מערכת הפניות באינטרנט. 
ראה הוראות מיוחדות בדבר קבלת קהל ואופן הזמנת תור 
פרטים באתר רשות המסים

 

מערכת לפניות הציבור: 
ניתן לפנות בשאלות בנושאים הקשורים למיסוי מקרקעין באמצעות
מרכז תמיכה מקצועי - מיסוי מקרקעין - ראה עמוד 8 
לקבלת מידע מעודכן ניתן לפנות לאתר רשות המסים gov.il/taxes

סימנייה