דילוג לתוכן

מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין 2023

נספח - מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה ואיבה

אזרחים יקרים

המידע המובא במדריך זה נועד לסייע לכם, במקרה שרכושכם נפגע בפעולות מלחמה או איבה. המדינה לקחה על עצמה לפצות אתכם, על פי חוק, על נזק שנגרם לכם כתוצאה מפעולה כזו, וזאת על מנת להשיב את המצב לקדמותו מהר ככל שניתן. במדריך מפורטות זכויותיכם ומובהר לכם כיצד עליכם לפעול לשם מיצוי זכויותיכם.

הגשת תביעה בעת מלחמה

סמוך לזמן האירוע, מיד כשמתאפשר על ידי כוחות הביטחון, מגיעים אנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) ברשות המסים לאזור הניזוק בליווי שמאים ומהנדסים. הצוותים עוברים בין הדירות, העסקים או המשרדים שנפגעו, מסבירים לניזוקים מהן הזכויות שלהם ומנחים אותם כיצד להגיש תביעה.
חשוב:

 • אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ זר שנמצא בבית המגורים או בעסק, ללא תיאום מוקדם עם שמאי מטעם קרן הפיצויים. 
 • אסור לתקן ללא בדיקת שמאי.

הגשת תביעה בעת פעולת איבה/פיגוע

כשנגרם נזק בפעולת איבה או בפיגוע, למשל נזק מזריקת אבנים, ירי מנשק קל, בקבוק תבערה ואחרים:

 • אם אנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) לא מגיעים לשטח, על הניזוקים להגיע לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה המפורטים בהמשך, עם אישור משטרה המאשר כי הנזק שנגרם לרכוש הוא בגלל פעולות איבה או פיגוע.
 • יש לצרף את המסמכים המפורטים בהמשך בהתאם לאופי הנזק (רכב, מבנה או אחר).
 • פקיד מיסוי מקרקעין או מס הכנסה יפתח תביעה בגין אותו נזק ויפנה אתכם לגורם המתאים להמשך טיפול.

הגשת תביעה מקוונת

 • ניתן להגיש תביעה מקוונת לנזק ישיר באמצעות יישום אינטרנטי, הזמין במחשבים ובטלפונים סלולריים.
 • היישום כולל סרטון הדרכה המציג את תהליך מילוי התביעה ואת הגשתה.
 • הגשת התביעה היא קלה ונוחה ויש למלא נתונים למשל:
  • סוג התביעה (רכב או חקלאות ועוד).
  • סוג הנזק הישיר (פרטי או עסקי).
  • יש לפרט את פרטי הנזק ופרטי הניזוקים.
 • ניתן לשמור כטיוטה את נתוני התביעה, כטיוטה, עד לאישורה הסופי ושליחתה לרשות.
 • עם שליחת התביעה המקוונת מתקבל מספר תביעה, באמצעותו ניתן לברר את התקדמות הטיפול בה.

לוח זמנים להגשת תביעה

 • הודעה על נזק - יש להגיש בתוך שבועיים מיום שקרה הנזק.
 • תביעה לפיצויים - יש להגיש בתוך שלושה חודשים מיום שקרה הנזק.

נזקי מבנה

 • עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) יחד עם אנשי מקצוע יבקרו אצלכם ויערכו שמאות - חישוב הערך או השווי של המבנה.
 • השמאות תסייע לקביעת הפיצויים הכספיים, כדי לשקם ולתקן את הנזק בעזרת בעלי מקצוע, על פי בחירתכם.
 • הנפגעים יכולים לבחור בין שיקום עצמי (אתם תדאגו לתיקון הנזקים), לבין שיקום על ידי חברות משקמות, שפועלות מטעם קרן הפיצויים.

נזקים לחפצי בית בדירות מגורים

 • פיצויים בגין חפצי בית שנפגעו משולמים, בהתאם לתקנות, לפי מחירון של סוגי "חפצי בית" וגודל המשפחה, עד לתקרות המפורטות בטבלה מטה (מעודכן לתאריך 01.01.2023).
 • בכל מקרה, אין זכאות לפיצויים בגין כסף מזומן, המחאות (צ'קים), תכשיטים, עתיקות וחפצי אומנות שנפגעו באירוע.
 • הסכומים מפורטים בשקלים.
סוגי חפצי בית ליחיד מיום 32 לזוג נשוי או להורה יחיד
מיום 01.01.2023
לכל ילד (עד גיל 18)
מיום 01.01.2023
למבוגר הגר עם זוג או עם יחיד
מיום 01.01.2023
רהיטים 14,965 25,879 5,232 7,651
בגדים 6,141 12,281 1,842 6,141
מכשירי חשמל ואלקטרוניקה 28,506 34,553 578.36 4,535
חפץ ביתי אחר 9.139 22,677 2,079 4,157

לידיעתכם:

 • ניתן להרחיב את כיסוי הביטוח של "חפצי בית" על ידי תשלום פרמיה סמלית באמצעות מילוי טופס הצהרה מקוון, פרטים נוספים במדריך "ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה", המפורסם באתר רשות המסים.  
 • שווי הפיצויים עבור חפצי הבית שנפגעו ייקבע בהתאם לשווי התיקון.
 • במקרה שלדעת מנהל קרן הפיצויים (מס רכוש) החפץ אינו ניתן לתיקון - שווי הפיצויים יהיה בהתאם לשוויו של חפץ ביתי דומה וחדש במקומו.

נזקים לכלי רכב

 • בעלי כלי רכב שנפגעו בפעולת איבה: 
  • יפנו לעובדי קרן הפיצויים במקום, כדי שיעריכו את הנזק.
  • יופנו מיידית לתיקון הנזק, בכל מוסך שייבחרו, בתנאי שהשמאי מטעם קרן הפיצויים (מס רכוש) יאשר את התיקון לפני ביצועו.
 • בזמן הפנייה לקרן הפיצויים, יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:
  • רישיון רכב
  • אישור משטרה (הכולל: מספר הרכב וחתימת חוקר וקצין משטרה).
  • ייפוי כוח (אם מגישי התביעה אינם בעל הרכב).
  • הסכם ליסינג (אם הרכב בבעלות ליסינג לטווח ארוך).
  • הסכם שכירות (לבעלי מוניות).
  • אישור מחברת ביטוח (תיקון מעל 10,000 ₪ - יש לצרף אישור חברת הביטוח על היעדר תביעה.
  • צילום של צ'ק או אישור מהבנק על ניהול חשבון בנק על שם הניזוק.

נזקים לעסק

 • ציוד ומלאי בעסקים: פיצויים בגין הנזקים לציוד עסקי שנפגע הם על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד (שווי ממוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי, במצבו לפני הפגיעה).
 • עליכם להוכיח שהתכולה שנפגעה שייכת לכם.
 • לגבי מלאי, הנכם זכאים לפיצויים, בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע (ללא מע"מ), לאחר שצירפתם הוכחות כי המלאי היה שייך לכם.
 • בזמן הפנייה לקרן הפיצויים, יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:
  • רשימת הציוד או המלאי שנפגע.
  • דוחות כספיים או מסמכים, שמראים כי הציוד או המלאי שייך לכם (חשבוניות רכישה, דוחות מלאי מאושרים על ידי רואה חשבון ואחרים).
  • אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור.
  • צילום צ'ק או אישור מהבנק, על ניהול חשבון בנק על שם הניזוק.
 • יש להעביר לשמאים המועסקים על ידינו את התביעה והמסמכים הנדרשים וכל מסמך שיידרש בהתאם לצורך.

עוברי אורח שהגיעו במקרה לפעולת איבה

אם הייתם במקרה לפעולת איבה וחפצים אישיים שהיו איתכם נפגעו:

 • עליכם לפנות עם אישור משטרה, המאשר כי הנזק נגרם לרכוש כתוצאה מפעולת איבה, לאחד מהבאים:
  • אנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) הנמצאים בשטח.
  • אחד ממשרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה, המפורטים בהמשך.
 • השתדלו להציג את החפצים שנפגעו, כדי שניתן יהיה לבצע הערכה לנזק שנגרם.

לתשומת ליבכם:

 • אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק או בבית מגורים, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.
 • אין זכאות לפיצויים בגין כסף מזומן, המחאות (צ'קים), תכשיטים, עתיקות וחפצי אמנות שנפגעו באירוע.

לבירורים ולפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד מיסוי ומקרקעין ומס הכנסה הבאים:

מוקד

כתובת

טלפון

דואר אלקטרוני

אשקלון

עוז 1, אשקלון, קומה 2

4954*

AshkelonPH@taxes.gov.il
תל אביב דרך מנחם בגין 125, ת"א, קומה 16 4954* Tlvph@taxes.gov.il
חיפה

פל-ים 15, חיפה, קומה 6

4954*  HaifaPH@taxes.gov.il 
טבריה

אלחדיף 23, טבריה, קומה 2

4954*

 TveryaPh@taxes.gov.il
ירושלים

כנפי נשרים 66, ירושלים, קומה 3

4954*

 JlmPh@taxes.gov.il

לתשומת ליבכם:

 • המובאים במדריך זה אינם מחליפים את הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו.
 • בכל מקרה של שוני או אי התאמה בין המפורט במדריך זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד.

תקנות מסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

(קביעת אגרות בעד פעולות ושירותים), התש"ע - 2009

התקנות קובעות כי עבור הפעולות והשירותים הבאים שינתנו בשנת 2023 תיגבה אגרה כדלהלן:

עיון במסמכים וצילומים -

(1) אם יום המכירה הוא פחות מחמש שנים לפני יום הגשת הבקשה - 88 ₪

(2) אם יום המכירה הוא חמש שנים או יותר לפני יום הגשת הבקשה - 211 ₪

אישור על תשלום מסים לפי החוק -

(1) לגבי מכירה שיום המכירה שנקבע לגביה מוקדם לשנת המס 1983 - 211 ₪ 

(2) לגבי מכירה שיום המכירה שנקבע לגביה הוא בשנת המס 1983 או לאחריה, ובלבד שלגבי שני האישורים הראשונים בשל כל מכירה לא תיגבה אגרה - 59 ₪

הדמיית שומה -

חישוב מס השבח הנובע ממכירה או מפעולה באיגוד מקרקעין - 88 ₪

בירור מצבת זכויות במקרקעין או הזכויות באיגוד מקרקעין הרשומים על שמו של המבקש והפקת פלט - 88 ₪

בירור בדבר מכירות שעשה המבקש ורשומות במרשמי המנהל והפקת פלט - 88 ₪

* הסכומים הנקובים בתקנה יתואמו ב-16 בינואר של כל שנה.

את הבקשה לקבלת פעולה/שירות יש לשלוח למשרד האזורי בדואר או בפקס וזאת על-גבי טופס 703 שניתן להוריד מאתר האינטרנט של רשות המסים.
המשרד האזורי ישלח לפונה מכתב תשובה לבקשה בצירוף שובר תשלום אם ניתן לתת הפעולה/שירות המבוקש.

את שובר התשלום ניתן לשלם במזומן בלבד בבנק הדואר או דרך אתר האינטרנט של רשות המסים gov.il/taxes.

יש להקפיד ולמלא את כל סעיפי טופס הבקשה.
כל השירותים (למעט הפקת אישור לטאבו למי שקיבל כבר שני אישורים בעבר, שירות שיינתן במדור הגבייה) יינתנו בחולית השומה המרכזית במשרד האזורי בהתאם לשעות קבלת קהל של מדור השומה.

סימנייה